รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2562
อ่าน 226 ครั้ง