ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 , พ.ศ. 2561 และครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่ 3)

วันพฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2562
อ่าน 229 ครั้ง