รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหาร

วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2562
อ่าน 283 ครั้ง