รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคาร, 17 ธันวาคม 2562
อ่าน 323 ครั้ง