กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ฯ

วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 162 ครั้ง