รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ฯ

วันจันทร์, 03 กุมภาพันธ์ 2563
อ่าน 189 ครั้ง