ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต

โทรศัพท์:

ข้อมูลอื่นๆ:

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนทุจริต

แบบฟอร์มการติดต่อ

สถิติการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต

  • ประจำปี 2564 (ตุลาคม 2563 - พฤษภาคม 2564) - ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
  • ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) - ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต
  • ประจำปี 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562) - ไม่มีเรื่องร้องเรียนทุจริต