สถิติการให้การสนับสนุนรถเข็นนั่ง-รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561