ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน 2563)

วันพฤหัสบดี, 01 ตุลาคม 2563
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันศุกร์, 02 ตุลาคม 2563