มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ บริเวณศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีจำนวนมาก.
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, นายพีรากร ราชเพียแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค, ร.ท.พานทอง ทอนแสง รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาพิเศษที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการน้ำสะอาดสู่ประชาชนเพื่อท้องถิ่นไทย ในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 7 บ้านนุชเทียน ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ ซึ่งหมู่บ้านตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาและมีชายแดนติดกับ สปป.ลาว โดยมีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่ 50 หลังคาเรือน และมีประชากรจำนวน 170 คน โดยอาศัยน้ำจากประปาภูเขาสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งทางหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นพค.34 สนภ.3) กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำขึ้นเมื่อปี 2557 และส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง จากการตรวจสอบเบื้องต้นถ้าฝนไม่ตกน้ำที่กักเก็บไว้บริเวณทำนบกั้นน้ำจะใช้ได้เพียงอีก 1 สัปดาห์เท่านั้น โดยในวันนี้ผลการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนุชเทียน ปรากฏว่าพบน้ำที่ระดับความลึก 24 เมตร ทางช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจะดำเนินการขุดเจาะให้ถึงระดับความลึกที่ 60 เมตร เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค ในเบื้องต้นจากการทดลองดื่มที่ขุดเจาะได้เป็นน้ำที่ไม่มีรสกร่อยสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่พึงพอใจของราษฎรภายในหมู่บ้านเป็นอย่างมากที่จะได้มีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี.
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอิฐเรศ รำพึงดี นายช่างเครื่องกลอาวุโส กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ขอรับการสนับสนุนจากสำนักชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จนทำให้นาข้าวอายุกว่า 1 เดือน ที่ปลูกไว้พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ กำลังจะยืนต้นตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาติดตั้งและสามารถสูบน้ำให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดี แต่การสูบน้ำดังกล่าวมีปริมาณน้ำที่สูบได้น้อยและไม่เพียงพอกับพื้นที่เพาะปลูกที่มีจำนวนกว่า 1,000 ไร่ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งนำเครื่องสูบน้ำขนาด 10 นิ้ว ไปช่วยสูบน้ำเพิ่มเติมอีก 1 เครื่อง เพื่อเป็นการเพิ่มต้นทุนน้ำและให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ โดยสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าลงสู่คลองแสงเพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ใกล้เคียงสูบทดน้ำจากบริเวณคลองแสงไปยังพื้นที่นาข้าวของตนเองอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่เกษตรกรสูบน้ำใส่นาข้าวของตนเองทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะยืนต้นตายก่อนหน้านี้สามารถฟื้นยืนต้นขึ้นมาเขียวชอุ่มอีกครั้ง จนเป็นที่พึงพอใจกับเกษตรกร ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเป็นอย่างมาก.
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านห้วยดั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม ร่วมกับ นายประดับ กลิ่นขำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม, นายประโลม มากเมือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยดั้ง และเจ้าหน้าที่ชลประทานจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล เพื่อติดตามการร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ทำนาข้าวบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำของบ้านห้วยดั้ง จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้เกษตรกรปลูกข้าวได้กว่า 1 เดือนแล้ว แต่ขาดน้ำจึงทำให้ต้นข้าวที่ปลูกไว้กำลังจะยืนต้นตายได้รับความเสียหาย ซึ่งเกษตรกรได้ลงทุนไปแล้วกว่าไร่ละ 1,000 บาท เบื้องต้นได้มีการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานโครงการชลประทานที่ 3 มาดำเนินการสูบน้ำจากแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อผันน้ำเข้าไปยังคลองแสงให้เกษตรกรสูบน้ำไปยังนาข้าวของตนเอง หากได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำได้ทันก่อนที่นาข้าวจะเสียหายก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง ขณะที่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ได้ขอรับการสนับสนุนการขุดเจาะบ่อบาดาลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ติดกับคลองแสง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำลงในลำคลองแสงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป.
หน้า 1 จาก 535