อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับชมรมล่องแก่งลำน้ำเข็กและผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท โดยมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ สุภาวะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยทางสายน้ำหรือล่องแก่งมาสัมผัสกับความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย โดยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักและช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดการสร้างขยะในแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็กและต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นสนามล่องแก่งที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทย เนื่องจากลำน้ำเข็กแห่งนี้จะมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 15 แก่ง ซึ่งลำน้ำเข็กจะขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก–หล่มสัก รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการล่อง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ) ตามระดับความยากง่ายตลอดเส้นทางสลับกันท้าทายความสามารถของนักล่องแก่งมืออาชีพเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม นี้.