อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562

วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2562
ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)
เขียนโดย 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ และภาคประชาชนร่วมเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีจังหวัดพิษณุโลก เช่น ข้าว มะม่วง สุนัขพันธุ์บางแก้ว ไก่นเรศวร กล้วยตาก และสินค้าโอท็อปให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในการผลิตที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมด้านการกำหนดราคาให้มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ การจัดแสดงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เช่น ไก่ชนนเรศวร และสุนัขพันธุ์บางแก้ว การจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดพิษณุโลกจาก 9 อำเภอ.

ล่าสุดจาก มาโนช บุญยัง