มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ด้วยความสมัครใจและได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาชาวจังหวัดพิษณุโลกกว่า 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กำหนดพื้นที่ในการพัฒนา ได้แก่ ศาลหลักเมืองพิษณุโลก ถึงพระราชวังจันทน์ ได้กำหนดจุดในการพัฒนาจำนวน 5 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเมือง โดยร่วมกันทำความสะอาดห้องน้ำ ทางเดิน และพื้นที่โดยรอบ อื่นๆ และทำความสะอาดถนนรอบนอกรั้ว ติดถนนสิงหวัฒน์ จุดที่ 2 บริเวณศาลหลักเมือง โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในและรอบรั้วภายนอกศาลหลักเมือง จุดที่ 3 บริเวณศาลากลางจังหวัด ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก จุดที่ 4 บริเวณศาลากลางจังหวัด ร่วมกันทำความสะอาดพื้นผิวถนนและฟุตบาท รวมถึงการทาสีสัญญาณจราจรต่างๆ และจุดที่ 5 บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบ เช่นการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช เป็นต้น โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบจุดที่ 5 โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำจิตอาสาทุกคนร่วมกันทำความสะอาดด้วยการช่วยกันตัดหญ้า กำจัดวัชพืชและเก็บกวาดขยะบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์.
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ เวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยตุลาการ อัยการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลกร่วมประกอบพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ก่อนจะยืนสงบนิ่ง เป็นเวลา 89 วินาที และมีดนตรีบรรเลงเพลง “พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา นับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนเสด็จสู่สวรรคาลัย ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และพระองค์จะทรงสถิตอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์.
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอาคม ตรีเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิการทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลกร่วมพิธีจำนวนมาก.
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำเหล่าบรรดา ตุลาการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด.
หน้า 1 จาก 394