มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย “รีโว่ คัพ 2018” รอบคัดเลือกตัวแทน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 2500 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย และบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จนถึงปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 10 ทั้งนี้เพื่อพัฒนากีฬาตะกร้อของประเทศ ยกระดับมาตรฐานการแข่งขันไปสู่ระดับอาชีพ และสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าเสริมทัพนักกีฬาทีมชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสืบสานกีฬาตะกร้อ ซึ่งเป็นกีฬาประจำชาติให้มีการเล่นกันแพร่หลายมากยิ่งขึ้นและคงอยู่คู่คนไทยต่อไป โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 นักเรียนชายรุ่นอายุ 16 ปี ประเภทที่ 2 นักเรียนชายรุ่นอายุ 12 ปี และประเภทที่ 3 นักเรียนหญิง รุ่นอายุ 12 ปี สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ระดับแชมป์ประเทศไทยประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุ 16 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศการแข่งขัน พร้อมเงินสด 100,000 บาท และรถกระบะไฮลักซ์รีโว่ รุ่น สมาร์ทแคป 4x2 2.4 J เกียร์ธรรมดา และในประเภทนักเรียนชาย รุ่นอายุ 12 ปี และนักเรียนหญิง รุ่นอายุ 12 ปี จะได้รับถ้วยเกียรติยศการแข่งขัน พร้อมเงินสด 100,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลในการแข่งขันครั้งนี้กว่า 3,000,000 บาท สำหรับในการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับภาคเหนือ มีทั้งสิ้นจำนวน 20 จังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้ง 3 รุ่น รวม 60 ทีม พร้อมกันนี้จะทำการคัดเลือกสุดยอดทีม 3 ทีม ในแต่ละรุ่น เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28-30 กันยายน 2561 ต่อไป.
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายภาคภูมิ ทวีสิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2561 ณ หน่วยฝึกมวลชนสัมพันธ์ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กรมรบพิเศษที่ 4 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา สังคม รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจของตนเอง โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้มีนักเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมจำนวน 300 คน ประกอบด้วย โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรเรียนหนองพระพิทยา โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนหนองพระพิทยา โรงเรียนบ้านคลองเตย โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนวัดน้ำคบและโรงเรียนไทรย้อย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและสถานที่จัดอบรมจากกรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา.
นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 "ทุ่งสง นครศรีฯ เกมส์" ระหว่างวันที่ 2-11 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, ฟุตบอล, ฟุตซอล, , เซปักตะกร้อ, วอลเลย์บอล, มวยไทยสมัครเล่น และมวยสากลสมัครเล่น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นประเภทชายและหญิง รุ่นอายุ 14, 16 และ 18 ปี ผลปรากฎว่านักกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง 15 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง โดยแบ่งประเภทกีฬาออกดังนี้ คือ มวยสากลสมัครเล่น ได้ 13 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง และคว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมมวยสากลสมัครเล่น ประเภททีมหญิง นอกจากนี้ นายผดุงชัย พันนุมา ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม, มวยไทยสมัครเล่น ได้ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง, กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุ 18 ปีชาย ได้ 1 เหรียญทอง โดย นายจิรัฏฐ์ ดิตถ์ฐามูลค์ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ส่วนรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม คือ นายหาญชัย แซ่ลี, กีฬาวอลเลย์บอล ได้ 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และกีฬาเซปักตะกร้อ ได้ 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมาก.
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรม ภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำผู้ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขอให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญและร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป หลังจากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงเฉลิมพระเกียรติสดุดีพระแม่เจ้า โดยมีพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธีจำนวนมาก.
หน้า 1 จาก 376