มาโนช บุญยัง

มาโนช บุญยัง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอรัญญา เนตรผสม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทานและประชาชนที่พร้อมใจใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก พร้อมกันนี้ได้นำรถแบคโฮคอยาวจำนวน 2 คัน และรถบรรทุกดั้มสำหรับขนผักตบชวาจำนวน 4 คัน ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย.

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสีไพร โกธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ซึ่งเหลือเวลาเพียง 26 วัน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยการนำของ นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดพิษณุโลกประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าสะแก ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมถึงรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมออกบูทห้องสมุดเคลื่อนที่, บูทให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันตราย, ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย, นำเสื้อผ้ามือสองไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก.

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการปรับเกรดและบดอัดซ่อมแซมถนนจำนวน 3 เส้นทาง ในเขตพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชน ประกอบด้วย ถนนสายห้วยเดื่อ หมู่ที่ 12 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, ถนนสายไผ่ใหญ่-ตอเรือ หมู่ที่ 10 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และถนนสายบัวสวรรค์-ตอเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เพื่อให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเข้าดำเนินการซ่อมปรับเกรดถนนดังกล่าวเนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกล ซึ่งพบว่าถนนดังกล่าวเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกกระแสน้ำกัดเซาะในช่วงฤดูฝน รวมทั้งยังมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นกีดขวางเส้นทางการสัญจรทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านทางดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยให้ประชาชนได้สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นต่อไป.

หน้า 1 จาก 569