คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) สายงานอำนวยการท้องถิ่น