ยินดีต้อนรับ, บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: จดจำข้อมูลการเข้าระบบ

กฎกติกา มารยาท

 1. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยในประเทศ ขัดต่อศีลธรรมจริยธรรมวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
 2. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ต่าง ๆ ที่เป็นการพาดพิงเกี่ยวกับสถาบันการเมือง ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 3. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวบุคคลหรือองค์กรใด ๆ รวมไปถึงข้อความที่ส่อไปทางหมิ่นประมาท และใช้ชื่อหรือนามแฝงซึ่งมีเจตนาไปใน ทางให้ผู้อื่นเกิดความเข้าใจผิดหรือเจ้าของชื่อได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง
 4. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ต่างๆ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพ หยาบคาย ส่อไปในทาง ลามก อนาจาร ขัดต่อศีลธรรม หรือมีความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม
 5. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ หรือ Link ต่าง ๆ ที่เป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเกมหรือสินค้า
 6. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการโพสเผยแพร่โปรแกรมต่าง ๆ และโพสข้อความที่มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย
 7. ห้ามไม่ให้ผู้ใช้กระดานสนทนาทำการใส่หรือโพส ชื่อ ความคิดเห็น ข้อความ รูปภาพ ที่เป็นการด่าทอกัน ข้อความที่เป็นไปในการยั่วยุ ให้เกิดความแตกแยกทั้ง 2 ฝ่าย และคำหยาบ หรือคำกำกวมที่ส่อเจตนาว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพ
 8. ห้ามไม่ให้กระทำอื่นใด ที่ขัดต่อพระราชบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 9. ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกสามารถแก้ไข ลบ หรือล็อคข้อความหรือกระทู้ที่ส่อไปในการปลุกระดมหรือสร้างความเข้าใจผิดหรือ ปล่อยข่าวสารในทางที่ผิดโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีสิทธิ์ลบทุกข้อความหรือรูปที่ขัดต่อกฎและกติกาในการใช้กระดานสนทนาทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีสิทธิ์ปรับเปลี่ยนกฎกติกามารยาท การใช้กระดานสนทนานี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และมีผลดำเนินการทันทีที่ปรับเปลี่ยน

ทุกข้อความที่โพสใหม่ในกระดานสนทนานี้ จะต้องผ่านกลั่นกรองจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะนำเสนอต่อสาธารณชน

ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้กระดานสนทนาทุกท่าน

ยอมรับกฎกติกามารยาทและเข้าสู่กระดานสนทนา