ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สาย C17 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ ถึง คลองราชินี ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง สาย C17 หมู่ที่ 4 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองฯ ถึง คลองราชินี ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 18/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 14 ธันวาคม 2563 - 21 ธันวาคม 2563
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 22 ธันวาคม 2563
  • ราคากลาง: 2,473,696.85 บาท