ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ (เคพซีล) ตำบลหนองแขม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยตั้ง ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เลขที่เอกสาร: 21/2564
  • วันที่ขายแบบ/เอกสาร: 25 ธันวาคม 2563 - 6 มกราคม 2564
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 2,000.- บาท
  • วันที่ยื่นข้อเสนอ: 7 มกราคม 2564
  • ราคากลาง: 2,521,305.00 บาท