ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก