ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 12 ตำบลหนองพระ เชื่อมต่อตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • เรื่อง: ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายหมู่ที่ 12 ตำบลหนองพระ เชื่อมต่อตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
  • เลขที่เอกสาร: E 13/2560
  • วันที่ขายแบบ: 15 มิ.ย. 2560 - 26 มิ.ย. 2560
  • ราคาแบบ/เอกสาร: 1,850.- บาท
  • วันที่ยื่นเอกสาร: 5 ก.ค. 2560
  • สถานที่ยื่นเอกสาร: ณ ศาลากลางพิษณุโลก ชั้น 1 อาคารศาลากลางหลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • วันที่แจ้งผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก: 12 ก.ค. 2560
  • กำหนดเสนอราคา: -
  • ราคากลาง: 3,700,000.- บาท
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดี, 15 มิถุนายน 2560