ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านป่า-เขาไร่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านป่า เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 ต.ดอนทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก (572/56) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)