ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับเครื่องจักรกล จำนวน 1 คัน (ทะเบียน พล ถข 81) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง