ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (ทะเบียน พล บษ 2257) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง