อบจ.พิษณุโลก เร่งปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ท่าโพธิ์ เชื่อมต่อกับ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก ให้ ปชช.สัญจรสะดวก

วันพฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2563
อ่าน 221 ครั้ง
วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายจักรพงษ์ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ และนายเชิด กลมพุก กำนันตำบลท่าโพธิ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนของเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่บริเวณถนนสายหมู่ที่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ (เลียบคลองชลประทาน C-17) เชื่อมต่อกับตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ เนื่องจากถนนเดิมชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อทำให้ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อนและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้น เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กองช่างฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีระยะทางกว่า 1,000 เมตร หากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวสัญจรทั้งในตำบลท่าโพธิ์, ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ รวมถึงผู้ปกครองและเด็กนักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม, เกษตรกรใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตร และรถบรรทุกขยะของ อปท.ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ใช้เส้นทางสายนี้นำขยะไปทิ้งในพื้นที่กำจัดขยะของตำบลท่าโพธิ์ได้รับความสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนและผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง.