สั่งพิมพ์หน้านี้

รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

วันอังคาร, 30 มีนาคม 2564
อ่าน 139 ครั้ง