กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ทรัพย์ไพรวัลย์รีสอร์ทและศูนย์เรียนรู้ช้าง ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2563 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพิษณุโลก ร่วมกับชมรมล่องแก่งลำน้ำเข็กและผู้ประกอบการที่พัก รีสอร์ท โดยมี นายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอวังทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายณรงค์ สุภาวะ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก และนายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์ ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็กพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้กิจกรรมท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนของจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยทางสายน้ำหรือล่องแก่งมาสัมผัสกับความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทาย โดยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็กจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีระหว่างเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะเพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวตระหนักและช่วยกันรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวด้วยการลดการสร้างขยะในแหล่งน้ำ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความสะอาดของลำน้ำเข็กและต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในงานดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมเปิดฤดูกาลล่องแก่งลำน้ำเข็กจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำเข็ก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ถูกจัดให้เป็นสนามล่องแก่งที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทย เนื่องจากลำน้ำเข็กแห่งนี้จะมีกระแสน้ำไหลผ่านเกาะแก่งมากมายที่มีความรุนแรงแตกต่างกันไปตั้งแต่ระดับ 1-5 ตลอดเส้นทางสลับกันรวมทั้งหมด 15 แก่ง ซึ่งลำน้ำเข็กจะขนานไปกับทางหลวงหมายเลข 12 สายพิษณุโลก–หล่มสัก รวมระยะทางในการล่องแก่งประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการล่อง ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง (ขึ้นอยู่กับกระแสน้ำ) ตามระดับความยากง่ายตลอดเส้นทางสลับกันท้าทายความสามารถของนักล่องแก่งมืออาชีพเป็นอย่างยิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม–ตุลาคม นี้.
อบจ.พิษณุโลก สำรวจสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วน

อบจ.พิษณุโลก สำรวจสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย-มะต้อง อ.พหรมพิราม เตรียมเร่งซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยด่วน

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายเสกสรร กุลสุนทร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายสุทน สังสีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง นายวีรยุทธ แช่มจุ้ย กำนันตำบลมะต้อง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานสลิงข้ามแม่น้ำน่านหน้าวัดสนามไชย หมู่ที่ 1– 2 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ที่ชำรุดเสียหายส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณหูสาแหรกแหนบ (คือบริเวณที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2) เกิดการชำรุดและหักเนื่องจากรับน้ำหนักจำนวนมาก จนทำให้สะพานเกิดลาดเอียงจนไม่สามารถใช้สัญจรได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลมะต้อง ได้นำเหล็กและไม้มาปิดกั้นบริเวณหัวสะพานทั้งสองด้าน พร้อมทั้งติดป้ายเตือน “ห้ามผ่าน สะพานชำรุด” เพื่อไม่ให้ประชาชนนำรถสัญจรผ่านสะพานสลิงดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าประชาชนจะได้รับอันตราย เบื้องต้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนหูสาแหรกแหนบ ที่รับน้ำหนักสะพาน ช่วงที่ 2 ที่ชำรุดเสียหายใหม่โดยด่วน พร้อมทั้งปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนพื้นสะพานที่น็อตเกิดการชำรุดเสียหายด้วยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถช่วยบรรเทาความดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลมะต้อง ตำบลหนองแขมและตำบลใกล้เคียงที่ใช้สะพานสลิงดังกล่าวสัญจรไปมา รวมถึงเด็กนักเรียนที่ใช้สะพานดังกล่าวข้ามฝั่งเดินทางไปโรงเรียน แต่เมื่อสะพานชำรุดผู้ปกครองที่ขับรถไปรับส่งนักเรียนต้องใช้เส้นทางข้ามสะพานเขื่อนนเรศวรแทน ซึ่งมีระยะทางไปกลับกว่า 30 กิโลเมตร จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และทำให้การคมนาคมของราษฎรสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้สำหรับสะพานสลิงวัดสนามไชย ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2550 เดิมพื้นสะพานเป็นไม้แต่ได้มีการเปลี่ยนคานไม้ที่ชำรุดใหม่เป็นคานเหล็กมาครั้งหนึ่งแล้ว พร้อมทั้งได้เปลี่ยนแผ่นไม้บนสะพานเป็นแผ่นเหล็กเพื่อให้เกิดความแข็งแรงมากกว่า 2 ปีแล้ว จนกระทั่งมาเกิดชำรุดอีกครั้งดังกล่าว.
อบจ.พิษณุโลก เข้าเฝ้าถวายสักการะขอพรปีใหม่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อบจ.พิษณุโลก เข้าเฝ้าถวายสักการะขอพรปีใหม่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะเข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และพระราชมงคลดิลก (ประกอบ สุภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เพื่อขอประทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.