หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน (10)

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยง สัมพันธ์ รู้รัก สามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33”

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน “กีฬาบ้านแยงสัมพันธ์ รู้รักสามัคคี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 33” ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2563 ณ ศูนย์กีฬากลางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลตำบลบ้านแยง มี นายชูชีพ แก้วคุ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแยง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแยงได้เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติดและเชื่อมความรัก ความสามัคคีระหว่างประชาชนของชาวตำบลบ้านแยง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการเล่นกีฬา และมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนที่สนใจการเล่นกีฬาได้พัฒนาตนสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพและส่งเสริมน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ประพฤติตนห่างไกลยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันกีฬาสากล 4 ประเภท ได้แก่ 1.ฟุตบอล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล (ชาย) 11 คน ประชาชนทั่วไป, ฟุตบอล (ชาย) อายุ 35 ปีขึ้นไป ประชาชนทั่วไป ,ฟุตบอลหญิง 7 คน อายุ 25 ปีขึ้นไป (แม่บ้าน) 2. วอลเลย์บอล (หญิง) ประชาชนทั่วไป 3.เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ เซปกตะกร้อ (ชาย) ประชาชนทั่วไป, เซปักตะกร้อ (หญิง) ประชาชนทั่วไป 4.เปตอง (ทีมผสม).
อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานวันกีฬาแห่งชาติจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นายชัยวัฒน์ อรรถอินทรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2529 เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงวันสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ทางการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 ณ กรุงเทพมหานคร และทรงชนะเลิศได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภท โอ.เค สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลในพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2510 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะหน่วยงานกลางจัดงานเฉลิมฉลอง จึงได้จัดโครงการจัดงานวันกีฬาแห่งชาติขึ้น โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองทุกปีทั่วประเทศ พร้อมกันนี้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านกีฬา, นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และหน่วยงานที่ทำชื่อเสียงด้านกีฬาให้กับจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนักกีฬาพร้อมผู้ฝึกสอนของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับรางวัลนักกีฬาดีเด่น ประกอบด้วย นางสาวเนรัญชญา เชื้อคำจันทร์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น, นางสาววิภาวินี เงินสันเทียะ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น , นายยอดทนง เชื้อเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รางวัลแชมป์ศึกมวยเยาวชน WP Boxing All Thailand 2019 รุ่น Super Flyweigth พิกัด 115 ปอนด์ ทางช่อง Work Point, นายธนรัฐ แสงเพชร นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ส่วนผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายผดุงชัย พันนุมา ผู้ฝึกสอนกีฬามวยสากล นอกจากนี้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานภาครัฐในนามผู้แทนกระทรวงและภาคเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย ฟุตบอล7 คน ทั่วไป (ทีมชาย), ฟุตบอล 7 คน รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , วอลเลย์บอล รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) , วอลเลย์บอล รุ่นอาวุโส (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นทั่วไป (ทีมชาย), เซปักตะกร้อ รุ่นอาวุโส (ทีมชาย) , เปตอง รุ่นทั่วไป (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน) ,เปตอง รุ่นอาวุโส (ทีมชาย/ทีมหญิง) (ทีม 3 คน).
อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพลบุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2562 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจและข้าราชการทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธี จากนั้นร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน 57 รูป พร้อมทั้งร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากพระราชกรณียกิจต่างๆ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค การศึกษา และการปกป้องประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตต่างๆ จนสามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชได้จนถึงปัจจุบัน.

นักกีฬาโรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจาก ผวจ.พิษณุโลก หลังคว้า 14 เหรียญทอง จากการเข้าร่วมแข่งขัน “ขอนแก่นเกมส์”

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย สิบเอก ดร.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งผู้ฝึกสอนที่ได้สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิษณุโลกจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 "ขอนแก่นเกมส์" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ภายในการประชุมกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬา ทั้งนี้สำหรับทัพนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก คว้าเหรียญรางวัลมาได้ 14 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง โดยนักกีฬาที่เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ประกอบด้วย กีฬามวยไทย ได้แก่ นายนัฐวุฒิ ละอองศรี นายฤทธิอมร แสงสว่าง, กีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้แก่ นายบดินทร์ จันบุดดี นายฐิติวัฒน์ โพล้งอุไร นายทิชากร ศรีสกุล นายพลวัฒ บุญเกิ่ง นายภานุวัฒน์ บุศจันทร์ นายวันชัย ระห้อย นายธนรัฐ แสงเพชร นายอาทิตย์ แก้วบัณฑิต นางสาวนพเกต ศรีสวัสดิ์ นางสาวปนิดา แก้วแก่นคูณ นางสาวฐิติมา ศรีบุญเรือง, กรีฑา ได้แก่ นายวรกิจ พงษ์ธานี นอกจากนี้ยังได้รางวัลถ้วยรวมกีฬาเป็นเลิศ มวยสากลชาย และรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น นายผดุงชัย พันนุมา .
อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดงานเกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 12-21 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภายในงานมี นายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ส่วนราชการ และภาคประชาชนร่วมเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการเกษตรและของดีจังหวัดพิษณุโลก เช่น ข้าว มะม่วง สุนัขพันธุ์บางแก้ว ไก่นเรศวร กล้วยตาก และสินค้าโอท็อปให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรและเป็นสื่อกลางระหว่างเกษตรกรและผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับมีรายได้เพิ่มขึ้นพร้อมเพิ่มศักยภาพให้กับเกษตรกรในการผลิตที่ดีมีคุณภาพและส่งเสริมด้านการกำหนดราคาให้มากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของส่วนราชการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรแบบใหม่ การจัดแสดงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ เช่น ไก่ชนนเรศวร และสุนัขพันธุ์บางแก้ว การจัดตลาดประชารัฐ จำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีจังหวัดพิษณุโลกจาก 9 อำเภอ.
อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 ที่โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายพิชัย ชุณหวชิร นายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2562 โดยจังหวัดพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้รับเกียรติจากสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ภายในพิธีเปิดมีคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดการแข่งขันจำนวนมาก โดยในการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งออกเป็นชาย 7 รุ่น ได้แก่ รุ่น 49 กก., 52 กก., 56 กก., 60 กก., 64 กก. , 69 กก. , 75 กก. และประเภทหญิง 7 รุ่น ได้แก่รุ่น 48 กก., 51 กก., 54 กก., 57 กก., 60 กก., 64 กก. และรุ่น 69 กก. ซึ่งมีนักกีฬาจากทั่วประเทศที่ชนะเลิศการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกภาค 5 และนักกีฬาจากสโมสรกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 198 คน เพื่อเป็นการคัดตัวไปสู่ทีมชาติหรือแข่งขันในระดับนานาชาติภายในสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยต่อไป โดยการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน ไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 ส่วนผลการแข่งขันรอบแรกนัดเปิดสนาม คู่เอก สวรรยา ศรีสวัสดิ์ นักชกสาวเจ้าภาพสังกัดทีมโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ดีกรีแชมป์มวยหญิงจีพีพี. รุ่น 48 กก.ขยับมาชกในรุ่น 51กก. โชว์ฟอร์มเหนือชั้นต้อน กันต์ชยุตรา ทวีสุข จากบุรีรัมย์ ตั้งแต่ยกแรกได้อย่างจะแจ้งก่อนจะเอาชนะอาร์เอสซีไปอย่างสบาย ๆ โดยมีแฟนหมัดมวยมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาจำนวนมาก.
อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันรวมพลัง อสม.4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562”

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดงาน “วันรวมพลัง อสม.4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562”

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้แก่ อสม. ภายในงาน “วันรวมพลัง อสม. 4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ปี 2562” ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแฅว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายเกษม คำสุกดี ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อำเภอวังทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้สำหรับงานดังกล่าวจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา จนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 22 เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจและส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขได้รวมพลังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาววังทอง ซึ่งมี อสม.ในเขตอำเภอวังทอง เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 500 คน โดยในภาคเช้ามีกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการสร้างเครือข่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและ 6 โปรแกรมการสร้างคุณค่าเด็กไทยคุณภาพ และภาคบ่ายมีกิจกรรมการแข่งขันเกมส์พื้นบ้าน ส่วนในภาคค่ำมีการมอบเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติและงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์ รวมพลัง อสม.4.0 ขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน ปี 2562.
อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนการจัดงานวันตรีสากล ประจำปี 2562

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนการจัดงานวันตรีสากล ประจำปี 2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่อาคารหอประชุมคอนเวนชั่น โรงแรมวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 โดยมี ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และมี นางชุตินันท์ เครือสุข ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบเงินจำนวน 200,000 บาท สนับสนุนการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรวมพลังของสตรีจังหวัดพิษณุโลกและให้สตรีได้จัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความอาลัยและตั้งปณิธานความดีต่อรัชกาลที่ 9 ตลอดจนเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีมี นางรจนา มณีประกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก นายปราโมช เจนธัญกรณ์ พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีจำนวนมาก ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล เพื่อให้สตรีในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้จัดงานเฉลิมฉลองและรำลึกถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ความยุติธรรม และการรวมพลังแสดงออกถึงบทบาทของสตรีที่ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่สังคมตลอดมา จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ร่วมกับสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกและภาคีทุกภาคส่วน จัดงานวันสตรีสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ประกอบด้วย การเดินรณรงค์วันสตรีสากล ประจำปี 2562, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานพัฒนาสตรีดีเด่น, การแสดงของสตรี, การบรรยายและเวทีเสวนา, การจัดบูทแสดงผลิตภัณฑ์เด่นจาก 9 อำเภอ โดยในการจัดงานครั้งนี้มีผู้นำสตรีจาก 9 อำเภอ ร่วมงานจำนวน 900 คน.
อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47

อบจ.พิษณุโลก ร่วมงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47

วันที่ 8 มีนาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ครบรอบปีที่ 47 ณ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่อดีตข้าราชการที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประเทศชาติและเชิดชูเกียรติอดีตผู้บังคับบัญชา ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการและครอบครัว อีกทั้งเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันกำเนิดหน่วยกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ภายในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการ อดีตผู้บังคับบัญชา กำลังพลและครอบครัวร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน โดยมี พันตรี ศราวุฒิ ลือจันดา ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 ให้การต้อนรับ.

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครองให้แก่หน่วยงานทางปกครองเพื่อนำความรู้ไปแนะนำให้แก่ประชาชน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาลปกครอง กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก ซึ่งเป็นศาลที่มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจทางการปกครองของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตรง โดยมี นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิธีปฏิบัติราชการที่ดีแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทางปกครองที่เข้ารับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงพยาบาล สาธารณสุข ตำรวจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล มหาวิทยาลัย รวม 140 คน พร้อมกันนี้มีวิทยากรจากตุลาการศาลปกครองพิษณุโลกและพนักงานคดีปกครอง มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา เกี่ยวกับหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถือปฏิบัติในการใช้อำนาจทางปกครองหรือการกระทำทางปกครองรวมทั้งตัวอย่างข้อพิพาทที่ควรทราบ และให้ความรู้แนวทางในการปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นำความรู้ไปแนะนำให้แก่ประชาชนได้รับทราบต่อไป.